Dur a terme treball en comissions, espais de coordinació, grups de treball, etc

Aquesta activitat busca mantenir proporcionada la relació entre tasques d’organització, persones i espais on es duen a terme, generant cultures de treball en equip capaces d’anar aconseguir els objectius acordats en Assemblees Generals.

visibility 0