Gestionar la convivència i els conflictes interns

Aquesta activitat se centra a explorar diverses estratègies per a la prevenció, resolució i cura dels conflictes que puguin emergir en el procés de construcció del projecte i convivència de la comunitat.

visibility 1