Organitzar les obres

Aquesta activitat busca equipar la comunitat per a la participació en menor o major mesura de la planificació de les obres de l’edifici; la calendarització, la recerca i interacció amb agents, la supervisió de les tasques, l’autoconstrucció, etc.

visibility 0