Participar en estructures organitzatives de segon grau i en activitats replicant el model

Les activitats sota aquest objectiu busquen teixir xarxes de suport recíproc entre els projectes d’habitatge cooperatiu participant de xerrades en diferents espais, d’estructures de segon grau, etc.

visibility 0