Contacte

La Guia està en beta! El període de proves fa referencia tant pel que fa a l’ús com als continguts. Participa en la seva millora enviant-nos propostes a guia@habitatge.coop o en properes jornades obertes a les comunitats.