Aprenem juntes

La Guia per l’habitatge cooperatiu d’usuaries descriu en forma d’activitats
un procés comunitari tipus per dur a terme projectes d’habitatge cooperatiu transformadors.

 –

Fer el pla econòmic

Un cop definits els criteris i principis econòmics, l'objectiu d'aquesta activitat és elaborar el pla financer detallat determinar entre d'altres la xifra aproximada que es vol aconseguir des de l'inici del projecte fins al final, per tal de poder anar ajustant-lo a mesura que es desenvolupa el projecte.

Redactar els estatuts

Aquesta activitat dóna suport a la creació dels Estatuts de la cooperativa, tant pel que fa als debats previs i a la seva sintetització per al redactat, com pel que fa als aspectes de caire legals i administratius.

Esbossar el programa de l’edifici i el model de convivència

Amb aquesta activitat comencem a concretar els debats de model i necessitats de la comunitat en termes d'espais i pràctiques de convivència, per a poder acabar generant primeres propostes d'encaix a l'edifici

 –

Explora més activitats

  –

Pel dret a l’habitatge

La Guia. neix per sumar recursos pel dret a l’habitatge i fer front a l’emergència habitacional.

La curva que no s’aplana

Seguim patint més de 12.000 desnonaments anuals a Catalunya, sent ja la majoria de lloguer.

40+%

En la demarcació de Barcelona i a moltes comarques del país el 40% de població que viu en lloguer destina més del 40% a despeses habitacionals

55-35-30%

En el període 2013-18 a Barcelona el preu d’obra nova va créixer un 42%, el de segona mà un 50% i el de lloguer un 36%, el seu màxim històric

.

Construïm habitatges per construir comunitat

.

Habitatges de propietat col.lectiva sense ànim de lucre

Creixement i replicabilitat del model

Projecte autogestionat i vida en comunitat

Corresponsabilitat amb l’entorn i el dret a l’habitatge

Accés assequible i inclusiu

.

Explora al detall les característiques del model impulsat pel sector de l’#habitatgecooperatiu

.

   

   Explora #habitatgecooperatiu