Cerca d’opcions de finançament i pla de captació

Aquesta activitat se centra en la recerca vies de finançament per satisfer les necessitats econòmiques amb l’objectiu de trobar un equilibri entre finançament a curt, mitjà i llarg termini, així com l’elaboració del pla, recursos i tasques necessàries per a la seva consecució.

visibility 0