Clarificar i tenir en ordre els requisits d’accés a l’habitatge per a les socies

Aquesta activitat se centre en clarificar els criteris d’accés, tant pel que fa als propis de la cooperativa com de caire instutucional en cas de ser requerits, així com al suport de les socies en el seu compliment.

visibility 1