Fomentar i participar d’espais d’aprenentatge compartit amb altres comunitats

Aquesta activitat busca obrir i mantenir vius espais on compartir aprenentatges tant sobre el procés de construcció com de la convivència en comunitat, tant des d’espais oberts com d’aquells directes de comunitat a comunitat o persona a persona, en xerrades, trobades, converses informals, etc.

visibility 1