Generar comunitat i sentit de pertinença

Activitats sota el paraigua d’aquesta àrea d’atenció pretenen de manera buscada o com a resultat d’altres objectius crear vincles entre les persones i la identificació amb el grup més enllà de compartir projecte d’habitatge com a base per a la creació de sentit de comunitat.

visibility 1