Crear una associació

L’objectiu d’aquesta activitat és generar un instrument legal de fàcil creació que doni entitat al grup impulsor a l’hora de relacionar-se amb agents externs, alhora que contribuir a la generació d’identitat col·lectiva.

visibility 3