Debatre el model i imaginari del projecte

L’objectiu d’aquesta activitat és anar construir col·lectivament les característiques del model de convivència que es vol materialitzar amb el projecte. Des del més abstracte i estructural fins als detalls concrets d’aplicació en l’edifici, l’estructura societària, etc.

visibility 1