Definir tipus d’accés al sòl

Aquesta activitat busca aclarir i definir la tipologia d’accés al sòl on es fonamentarà el projecte, més enllà de si es tracta d’una construcció nova o rehabilitació, d’acord ambls criteris de la comunitat; en cessió d’ús d’un ens públic o privat o comú, en propietat, etc.

visibility 0