Empoderament inicial sobre cooperativisme

Aquesta activitat busca equiparar a totes les integrants de la comunitat amb els principis bàsics de la cultura cooperativa, eines i competències tan personals com col·lectives per al bon funcionament organitzatiu.

visibility 2