Esbossar el model de quotes

Aquesta activitat busca generar uns primers càlculs sobre les mensualitats que cada unitat de convivència hauria de fer front per al correcte funcionament econòmic de la comunitat durant la convivència, com per exemple; la quota d’ús, el retorn dels compromisos financers, el manteniment de l’edifici, fons mutuals, etc.

visibility 3