Fer un estudi de viabilitat

L’objectiu d’aquesta activitat és generar una primera aproximació a la viabilitat econòmica del projecte tenint en compte la càrrega assumible per la comunitat d’acord amb nombre d’unitats de convivència, els costos relacionats al sol, edifici, finançament, manteniment, etc. per informar la definició i escala del projecte.

visibility 0