Fer un estudi econòmic del grup

Aquesta activitat busca gener un primer reconeixement del grup d’acord amb les seves capacitats econòmiques i voluntat a l’hora de fer front a les quotes associades al dret d’ús per interactuar amb altres factors en relació al sòl, nombre d’unitats de convivència, pressupost disponible d’obra, etc.

visibility 0