Fer xarxa i comunicar el projecte

L’objectiu d’aquesta activitat és obrir el projecte a l’entorn, xarxes i mitjans per tal de compartir el dia a dia de la comunitat tot aprofitant-ne si es veu necessari el valor comunicatiu per als objectius de cada moment

visibility 0