Explorar i generar campanya de títols participatius

L’objectiu d’aquesta activitat és explorar i generar si escau títols participatius com a via de finançament basada en el suport de l’entorn afí al projecte, aprofundint a més en la generació de massa social crítica de suport al projecte.

visibility 1