Generar materials informatius per a inversors

Aquesta activitat busca clarificar la informació sobre les opcions d’inversió en el projecte en els suports necessaris per compartir-ho amb totes aquelles persones i entitats que podrien estar interessades a participar del finançament del projecte.

visibility 0