Gestió dels litigis administratius durant l’obra

Aquesta activitat busca equipar la comunitat amb estratègies de preparació, pressió i negociació amb les administracions per litigis sobre aspectes que poguin sorgir entre els objectius del projecte i la legalitat vigent, per exemple pel que fa a la necessitat de construcció d’aparcament, de disposar de contador únic d’electricitat, etc.

visibility 0