Gestió quotidiana dels espais i pràctiques de convivència

Aquesta activitat busca facilitar la participació de la comunitat en el manteniment dels processos i elements facilitant la convivència comunitària amb temes com la identificació i gestió d’incidències, la monitorització de l’ús per a l’autoaprenentatge i millora, etc.

visibility 6