Establir i gestionar les quotes d’ús

L’objectiu d’aquesta activitat és establir el model com quotes d’ús dels habitatges per al retorn dels crèdit, quantitats, durada en el temps, la seva proporcionalitat, etc., i la seva gestió durant el temps.

visibility 0