Gestionar les relacions amb agents externs

L’objectiu d’aquesta activitat és la de gestionar les interaccions amb proveïdors, agents institucionals, etc, per tal mantenir un ecosistema de relacions favorable per a les activitats de la cooperativa

visibility 0