Aconseguir concurs o adjudicació directa del sòl o edifici

L’objectiu d’aquesta activitat és aconseguir la provisió de sol o edifici per a ubicar la convivència de la comunitat a través de la participació de concursos o adjudicació directa tant d’institucions com d’actors privats, tenint en compte aspectes concrets de la generació de candidatures, justificació del projecte, etc.

visibility 0