Mantenir al dia el calendari de la cooperativa

Aquesta activitat busca clarificar la temporalitat de l’acció a la comunitat per tal de millorar la coordinació i organització de la comunitat, especialment en els moments de creixement del grup, pics d’activitat, requeriments legals fixats, etc.

visibility 4