Mantenir al dia la contabilitat

L’objectiu d’aquesta activitat és el de fer el seguiment econòmic de la cooperativa per fer front a les obligacions de comptabilitat de la cooperativa, especialment en els casos més específics de l’activitat d’una promoció i edifici d’habitatges.

visibility 4