Primer esbós de règim intern

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar alguns aspectes inicials per al règim intern així com la generació d’un document de referencia, per tal de establir una estructura i dinàmiques capaços d’anar identificant i afegint aspectes que el vagin enriquint.

visibility 1