Revisió i ampliació del règim intern

Aquesta activitat té com a objectiu anar actualitzant el contingut del règim intern i per tal que sigui un document viu i col·lectiu treballant contínuament la seva revisió i ampliació en funció de les nous acords, necessitats i principis establerts que emergeixen amb el desenvolupament del projecte.

visibility 0