Signar la cessió del dret d’ús

L’objectiu d’aquesta activitat és dur a terme els processos per a la cessió del dret d’ús dels habitatges a les persones habitants d’acord amb els requeriments legals pertinents així com a l’ordre intern de la cooperativa.

visibility 0