Crear un grup inicial

A la base de qualsevol projecte hi és un grup de persones que volen tirar endavant la iniciativa, aquesta activitat busca orientar en la recerca i l’articulació entre persones interessades a explorar la creació d’habitatge cooperatiu.

Escollir equips d’acompanyament

Aquesta activitat busca teixir una xarxa de suport tècnic per a la comunitat en aquelles àrees on ja sigui per requeriments legals, per falta d’experiència o temps necessiti acompanyament.

Crear una associació

L’objectiu d’aquesta activitat és generar un instrument legal de fàcil creació que doni entitat al grup impulsor a l’hora de relacionar-se amb agents externs, alhora que contribuir a la generació d’identitat col·lectiva.

Mantenir la participació i compromis just entre les socies

L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar i mantenir entre les persones de la comunitat una cultura de participació i compromís sobre el projecte que se senti just per la comunitat, assumint que la capacitat de participar és única i dinàmica.

Mantenir al dia el calendari de la cooperativa

Aquesta activitat busca clarificar la temporalitat de l’acció a la comunitat per tal de millorar la coordinació i organització de la comunitat, especialment en els moments de creixement del grup, pics d’activitat, requeriments legals fixats, etc.

Empoderament inicial sobre cooperativisme

Aquesta activitat busca equiparar a totes les integrants de la comunitat amb els principis bàsics de la cultura cooperativa, eines i competències tan personals com col·lectives per al bon funcionament organitzatiu.

Mantenir l’històric d’actes organitzat i accesible

L’objectiu d’aquesta activitat és facilitar l’aprenentatge i memòria col.lectiva sobre decisions preses, així com la resolució de possibles conflictes de manera organitzada i accesible per a totes les socies.