Planificar l’acumulació de capital

L’objectiu d’aquesta activitat es la de planificar els processos d’acumulació de capital de la cooperativa, tant per al seu sanejament financer com per al seu múscul inversor de cara a la participació de la replicabilitat del model.

Retornar els préstecs a la inversió

Aquesta activitat busca dissenyar la planificació del retorn dels préstecs, la seva distribució temporal, priorització dels retorns, etc. així com la gestió diària de les obligacions tant internes com externs per a la seva liquidació.

Gestió quotidiana dels espais i pràctiques de convivència

Aquesta activitat busca facilitar la participació de la comunitat en el manteniment dels processos i elements facilitant la convivència comunitària amb temes com la identificació i gestió d’incidències, la monitorització de l’ús per a l’autoaprenentatge i millora, etc.

Dur a terme tasques de manteniment i millores de l’edifici

L’objectiu d’aquesta activitat és la creació dels processos d’identificació i gestió de les intervencions de millora de l’edifici durant la convivència com pot la selecció d’agents interns i externs participant-hi, vies de cobertura de les despeses, etc.

Gestió econòmica de l’edifici en funcionament

L’objectiu d’aquesta activitat i dur a terme la gestió administrativa sobre els aspectes econòmics derivats de la convivència de la comunitat, els pagaments de les quotes i la seva notificació, l’activació i gestió dels suports mutus en cas d’emergència, la compra col·lectiva, etc.

Establir i gestionar les quotes d’ús

L’objectiu d’aquesta activitat és establir el model com quotes d’ús dels habitatges per al retorn dels crèdit, quantitats, durada en el temps, la seva proporcionalitat, etc., i la seva gestió durant el temps.

Iniciar la convivència en comunitat

L’objectiu d’aquesta activitat és facilitar el procés d’establiment de les sòcies als nous habitatges respecte a temes com la mudança, les possibles intervencions de personalització dels espais privatius, l’aclariment sobre el funcionament de l’edifici i les pràctiques de convivència o la ritualització de l’inici de la mateixa convivència.

Generar un manual de l’edific i de la convivència

Aquesta activitat té com a objectiu socialitzar el coneixement sobre el bon ús de l’edifici, tant dels aspectes més funcionals com la ventilació, temperatura, etc. com d’aquells relacionats amb les pràctiques de convivència com podrien ser la bugaderia, espai per convidats, etc.

Evaluar i evolucionar les pràctiques de convivencia

L’objectiu d’aquesta activitat és mantenir les pràctiques de convivència rellevants per a les necessitats i objectius de la comunitat a través de la seva monitorització i avaluació com amb processos de redisseny de la mateixa pràctica.