Esclarir necessitats, voluntats i expectatives de les persones habitants

L’objectiu d’aquesta activitat es fer emergir tots els requeriments possibles de la comunitat, especialment per a l’edifici i el model de convivència, per ajudar a enmarcar la formalització del projecte

visibility 11