Distribuir les socies habitants entre els habitatges

Aquesta activitat busca distribuir les sòcies habitants en els habitatges disponibles, responent amb sensibilitat a temes com el procediment, el treball sobre les diferències dels habitatges, la diversitat entre les sòcies habitants, etc.

visibility 0