Documentar i comunicar el procés

Aquesta activitat se centra en documentar l’activitat de la comunitat per tal de millorar totes aquelles accions i objectius interns o externs a través de la seva comunicació

visibility 0