Dur a terme tasques de manteniment i millores de l’edifici

L’objectiu d’aquesta activitat és la creació dels processos d’identificació i gestió de les intervencions de millora de l’edifici durant la convivència com pot la selecció d’agents interns i externs participant-hi, vies de cobertura de les despeses, etc.

visibility 3