Definir les aportacions al capital de la cooperativa

Aquesta activitat té com a finalitat definir la quantitat de diners que donen dret a l’ús de l’habitatge, així com sota quins criteris es determina aquesta aportació; per metres quadrats, per habitants en els habitatges, per habitatge, per ús o altres raons, etc.

visibility 0