Identificar les característiques de l’ubicació

Aquesta activitat se centra a descodificar els aspectes de la ubicació on es pretén establir la comunitat, més enllà de si es tracta d’una construcció nova o rehabilitació, respecte al seu entorn natural, social, cultural, econòmic o físic per tal d’emmarcar el projecte arquitectònic d’entre d’altres.

visibility 0