Retornar els préstecs a la inversió

Aquesta activitat busca dissenyar la planificació del retorn dels préstecs, la seva distribució temporal, priorització dels retorns, etc. així com la gestió diària de les obligacions tant internes com externs per a la seva liquidació.

visibility 5